<<image 'mobilhome-cn.jpg' < 50%>>
<<image 'mobilhome-an.jpg' < 50%>>
[[Pamflet]]


body {font-size:.95em; font-family:arial,helvetica; margin:0; padding:0;}
!GEEN  INDUSTRIE  IN DE  RODENBACHSITE !

Beste inwoners van Oostkamp, 

Met dit pamflet willen we u graag nog even op de hoogte stellen van de toestand van de ambachtelijke zone A. Rodenbachstraat. Het huidige Schepencollege wil met alle middelen een ''onlogisch project'' forceren grenzend aan residentiële woonwijken die er al lang waren voor er sprake was van een ambachtelijke zone.

Een dergelijk project getuigt van ''WEINIG VISIE'' van het College van Burgemeester en Schepenen.   Oostkamp kiest ervoor om verschillende ambachtelijke en industriële activiteiten liever over de gemeente te spreiden i.p.v. deze te centraliseren rond de verkeerswisselaar ~E40-E403 (A17), wat gezien de bereikbaarheid en de verkeersdruk een veel logischer keuze zou zijn.

Blijkbaar zorgen bepaalde belangen ervoor dat op diverse plaatsen in Oostkamp de omwonenden slachtoffer zijn, zoals bij het RUP Rodenbachstraat. 

Men wilde de site heel graag ontwikkelen om op 5 ha er de technische dienst en een bedrijventerrein onder te brengen. Daarom besliste de gemeenteraad op 16 mei 2002 om een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) op te maken voor de realisatie van een 5 ha groot bedrijventerrein.   Het BPA Rodenbachstraat was geboren. Op 9 september 2002 werd beslist om de WVI (~West-Vlaamse Intercommunale) aan te stellen als ontwerper. Hierbij valt aan te merken dat burgemeester Vanparys naast vragende partij ook voorzitter is van de WVI.

Ondertussen was er een oplossing gevonden om de technische dienst onder te brengen in de dure ~Coca-Cola-site en heeft een privégroep een aanvraag ingediend voor 5 ha ambachtelijke zone, aanpalend aan ’t Zwarte Gat –ZONE ~NOORD- met uitweg via de Brugsestraat.
Als reactie hierop kocht de WVI op 11 februari 2009 een grondgebied van 4ha 76a laaggelegen, waterzieke grond voor een kostprijs (€ 130.000 / ha) die aanzienlijk hoger lag dan de gebruikelijke waarde ervan. De waterafvoer bij verharding van dit terrein wordt sowieso problematisch voor de omwonenden...

''Met het Actiecomité hebben we ons, in samenspraak met alle omwonenden, positief en constructief opgesteld om tot een aanvaardbaar compromis te komen.'' Het College van burgemeester en schepenen wilde slechts enkele van onze voorstellen volgen maar van een uitweg alleen via ’t Zwarte Gat wou de burgemeester niet weten aangezien er dan moest worden onderhandeld met het privé-initiatief.   

De burgemeester en de WVI willen liever een ''extra verkeersdruk'' leggen op de A. Rodenbachstraat met een nieuwe toegangsweg i.p.v. te delen in de kosten voor een ontsluiting via het Zwarte Gat.

Op dit moment is het RUP Rodenbachstraat nog steeds in een voorontwerpfase. Alle beslissingen in dit dossier zijn nog te nemen door de gemeenteraad vóór het naar de Bestendige Deputatie van de Provincie gaat. 


Waar eerst werd voorzien in een ambachtelijke zone van 5 ha, zou nu een gebied van 10 ha worden gerealiseerd.   
Is er wel behoefte aan 10 ha bedrijventerrein? 
Is het niet beter om eerst de leegstaande terreinen in te vullen? 
Welke politieke partij luistert eindelijk eens naar de inwoner?
''Wij vragen alvast een goed, eerlijk, luisterend en transparant gemeentebestuur na de verkiezingen!''


Wenst U meer informatie: mailto:feedback@oostkamp.org
Na aanmelden (google login rechts boven) kan je ook je commentaren direct online ingeven. 


Comité voor een Leefbaar Oostkamp
8 oktober 2012
!Gedogen gemeentebestuur en politie foutparkeerders ? 

<<image 'mobilhome-an.jpg' < 50%>>
<<image 'mobilhome-cn.jpg' < 50%>>
''De politie erkent deze inbreuk maar is niet gehaast hier iets aan te doen voor de verkiezingen !''

Ziehier een segment uit het antwoord:
<<<
//Het is echter zo dat een overtreding op deze signalisatie, weliswaar een bekeuring oplevert maar de politie kan deze overtreding niet steeds ‘manu militari’ doen ophouden door bijvoorbeeld ‘het voertuig weg te takelen’.//
>>>

Niet steeds? Misschien deze keer niet omdat deze mobilhome een bord van de oppositie verbergt ?

Heeft U meer informatie of bent U niet akkoord: mailto:feedback@oostkamp.org


Nota: sinds vandaag 11/10 is de mobilhome verdwenen. 
[[Pamflet]]
Background: #f4f3f2
Foreground: #000
PrimaryPale: #8cf
PrimaryLight: #18f
PrimaryMid: #04b
PrimaryDark: #014
SecondaryPale: #ffc
SecondaryLight: #fe8
SecondaryMid: #db4
SecondaryDark: #841
TertiaryPale: #eee
TertiaryLight: #ccc
TertiaryMid: #999
TertiaryDark: #666
Error: #f88
/*{{{*/
body {background:[[ColorPalette::Background]]; color:[[ColorPalette::Foreground]];}

a {color:[[ColorPalette::PrimaryMid]];}
a:hover {background-color:[[ColorPalette::PrimaryMid]]; color:[[ColorPalette::Background]];}
a img {border:0;}

h1,h2,h3,h4,h5,h6 {color:[[ColorPalette::SecondaryDark]]; background:transparent;}
h1 {border-bottom:2px solid [[ColorPalette::TertiaryLight]];}
h2,h3 {border-bottom:1px solid [[ColorPalette::TertiaryLight]];}

.button {color:[[ColorPalette::PrimaryDark]]; border:1px solid [[ColorPalette::Background]];}
.button:hover {color:[[ColorPalette::PrimaryDark]]; background:[[ColorPalette::SecondaryLight]]; border-color:[[ColorPalette::SecondaryMid]];}
.button:active {color:[[ColorPalette::Background]]; background:[[ColorPalette::SecondaryMid]]; border:1px solid [[ColorPalette::SecondaryDark]];}

.cxtoggle {color:[[ColorPalette::TertiaryMid]];}
.cxtoggle:hover {color:[[ColorPalette::Foreground]];}

.header {background:[[ColorPalette::PrimaryMid]];}
.headerShadow {color:[[ColorPalette::Foreground]];}
.headerShadow a {font-weight:normal; color:[[ColorPalette::Foreground]];}
.headerForeground {color:[[ColorPalette::Background]];}
.headerForeground a {font-weight:normal; color:[[ColorPalette::PrimaryPale]];}

.tabSelected{color:[[ColorPalette::PrimaryDark]];
background:[[ColorPalette::TertiaryPale]];
border-left:1px solid [[ColorPalette::TertiaryLight]];
border-top:1px solid [[ColorPalette::TertiaryLight]];
border-right:1px solid [[ColorPalette::TertiaryLight]];
}
.tabUnselected {color:[[ColorPalette::Background]]; background:[[ColorPalette::TertiaryMid]];}
.tabContents {color:[[ColorPalette::PrimaryDark]]; background:[[ColorPalette::TertiaryPale]]; border:1px solid [[ColorPalette::TertiaryLight]];}
.tabContents .button {border:0; padding: 0.2em 0.4em;}

#sidebar {}
#sidebarOptions input {border:1px solid [[ColorPalette::PrimaryMid]];}
#sidebarOptions .sliderPanel {background:[[ColorPalette::PrimaryPale]];}
#sidebarOptions .sliderPanel a {border:none;color:[[ColorPalette::PrimaryMid]];}
#sidebarOptions .sliderPanel a:hover {color:[[ColorPalette::Background]]; background:[[ColorPalette::PrimaryMid]];}
#sidebarOptions .sliderPanel a:active {color:[[ColorPalette::PrimaryMid]]; background:[[ColorPalette::Background]];}

.wizard {background:[[ColorPalette::PrimaryPale]]; border:1px solid [[ColorPalette::PrimaryMid]];}
.wizard h1 {color:[[ColorPalette::PrimaryDark]]; border:none;}
.wizard h2 {color:[[ColorPalette::Foreground]]; border:none;}
.wizardStep {background:[[ColorPalette::Background]]; color:[[ColorPalette::Foreground]];
border:1px solid [[ColorPalette::PrimaryMid]];}
.wizardStep.wizardStepDone {background:[[ColorPalette::TertiaryLight]];}
.wizardFooter {background:[[ColorPalette::PrimaryPale]];}
.wizardFooter .status {background:[[ColorPalette::PrimaryDark]]; color:[[ColorPalette::Background]];}
.wizard .button {color:[[ColorPalette::Foreground]]; background:[[ColorPalette::SecondaryLight]]; border: 1px solid;
border-color:[[ColorPalette::SecondaryPale]] [[ColorPalette::SecondaryDark]] [[ColorPalette::SecondaryDark]] [[ColorPalette::SecondaryPale]];}
.wizard .button:hover {color:[[ColorPalette::Foreground]]; background:[[ColorPalette::Background]];}
.wizard .button:active {color:[[ColorPalette::Background]]; background:[[ColorPalette::Foreground]]; border: 1px solid;
border-color:[[ColorPalette::PrimaryDark]] [[ColorPalette::PrimaryPale]] [[ColorPalette::PrimaryPale]] [[ColorPalette::PrimaryDark]];}

.wizard .notChanged {background:transparent;}
.wizard .changedLocally {background:#80ff80;}
.wizard .changedServer {background:#8080ff;}
.wizard .changedBoth {background:#ff8080;}
.wizard .notFound {background:#ffff80;}
.wizard .putToServer {background:#ff80ff;}
.wizard .gotFromServer {background:#80ffff;}

#messageArea {border:1px solid [[ColorPalette::SecondaryMid]]; background:[[ColorPalette::SecondaryLight]]; color:[[ColorPalette::Foreground]];}
#messageArea .button {color:[[ColorPalette::PrimaryMid]]; background:[[ColorPalette::SecondaryPale]]; border:none;}

.popupTiddler {background:[[ColorPalette::TertiaryPale]]; border:2px solid [[ColorPalette::TertiaryMid]];}

.popup {background:[[ColorPalette::TertiaryPale]]; color:[[ColorPalette::TertiaryDark]]; border-left:1px solid [[ColorPalette::TertiaryMid]]; border-top:1px solid [[ColorPalette::TertiaryMid]]; border-right:2px solid [[ColorPalette::TertiaryDark]]; border-bottom:2px solid [[ColorPalette::TertiaryDark]];}
.popup hr {color:[[ColorPalette::PrimaryDark]]; background:[[ColorPalette::PrimaryDark]]; border-bottom:1px;}
.popup li.disabled {color:[[ColorPalette::TertiaryMid]];}
.popup li a, .popup li a:visited {color:[[ColorPalette::Foreground]]; border: none;}
.popup li a:hover {background:[[ColorPalette::SecondaryLight]]; color:[[ColorPalette::Foreground]]; border: none;}
.popup li a:active {background:[[ColorPalette::SecondaryPale]]; color:[[ColorPalette::Foreground]]; border: none;}
.popupHighlight {background:[[ColorPalette::Background]]; color:[[ColorPalette::Foreground]];}
.listBreak div {border-bottom:1px solid [[ColorPalette::TertiaryDark]];}

.tiddler .defaultCommand {font-weight:bold;}

.shadow .title {color:[[ColorPalette::TertiaryDark]];}

.title {color:[[ColorPalette::SecondaryDark]];}
.subtitle {color:[[ColorPalette::TertiaryDark]];}

.toolbar {color:[[ColorPalette::PrimaryMid]];}
.commentToolbar {color:[[ColorPalette::PrimaryMid]];}
.toolbar a {color:[[ColorPalette::TertiaryLight]];}
.commentToolbar a {color:[[ColorPalette::TertiaryDark]];}
.selected .toolbar a {color:[[ColorPalette::TertiaryMid]];}
.selected .commentToolbar a {color:[[ColorPalette::TertiaryDark]];}
.selected .toolbar a:hover {color:[[ColorPalette::Foreground]];}
.selected .commentToolbar a:hover {color:[[ColorPalette::Foreground]];}

.tagging, .tagged {border:1px solid [[ColorPalette::TertiaryPale]]; background-color:[[ColorPalette::TertiaryPale]];}
.selected .tagging, .selected .tagged {background-color:[[ColorPalette::TertiaryLight]]; border:1px solid [[ColorPalette::TertiaryMid]];}
.tagging .listTitle, .tagged .listTitle {color:[[ColorPalette::PrimaryDark]];}
.tagging .button, .tagged .button {border:none;}

.tagmenu {padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em; font-weight:bold; color:[[ColorPalette::TertiaryMid]]}
.selected .tagmenu {color:black;}
.selected .tagmenu:hover {background-color:white;}

.footer {color:[[ColorPalette::TertiaryLight]];}
.selected .footer {color:[[ColorPalette::TertiaryMid]];}

.sparkline {background:[[ColorPalette::PrimaryPale]]; border:0;}
.sparktick {background:[[ColorPalette::PrimaryDark]];}

.error, .errorButton {color:[[ColorPalette::Foreground]]; background:[[ColorPalette::Error]];}
.warning {color:[[ColorPalette::Foreground]]; background:[[ColorPalette::SecondaryPale]];}
.lowlight {background:[[ColorPalette::TertiaryLight]];}

.zoomer {background:none; color:[[ColorPalette::TertiaryMid]]; border:3px solid [[ColorPalette::TertiaryMid]];}

.imageLink, #displayArea .imageLink {background:transparent;}

.annotation {background:[[ColorPalette::SecondaryLight]]; color:[[ColorPalette::Foreground]]; border:2px solid [[ColorPalette::SecondaryMid]];}

.viewer .listTitle {list-style-type:none; margin-left:-2em;}
.viewer .button {border:1px solid [[ColorPalette::SecondaryMid]];}
.tabContents .button {border:1px solid [[ColorPalette::TertiaryPale]];}
.tabContents .button:hover {border-color:[[ColorPalette::SecondaryMid]];}
.viewer blockquote {border-left:3px solid [[ColorPalette::TertiaryDark]];}

.viewer table, table.twtable {border:2px solid [[ColorPalette::TertiaryDark]];}
.viewer th, .viewer thead td, .twtable th, .twtable thead td {background:[[ColorPalette::SecondaryMid]]; border:1px solid [[ColorPalette::TertiaryDark]]; color:[[ColorPalette::Background]];}
.viewer td, .viewer tr, .twtable td, .twtable tr {border:1px solid [[ColorPalette::TertiaryDark]];}

.viewer pre {border:1px solid [[ColorPalette::SecondaryLight]]; background:[[ColorPalette::SecondaryPale]];}
.viewer code {color:[[ColorPalette::SecondaryDark]];}
.viewer hr {border:0; border-top:solid 1px [[ColorPalette::TertiaryDark]]; color:[[ColorPalette::TertiaryDark]];}
.viewer table { border: 0px }
.viewer td {border: 1px solid #fff;} .oddRow {color: #333; background: #ddd;} .evenRow { color: #222; background: #eee;} 
.oddRowComment {color: #332; background: #ddc;} .evenRowComment { color: #222; background: #eec;}
.oddRowMessage {color: #223; background: #dcf;} .evenRowMessage { color: #223; background: #def;}
.oddRowNote {color: #332; background: #dec;} .evenRowNote { color: #222; background: #efc;}

.highlight, .marked {background:[[ColorPalette::SecondaryLight]];}

.editor input {border:0px solid [[ColorPalette::PrimaryMid]];}
.editor textarea {border:0px solid [[ColorPalette::PrimaryMid]]; width:100%;}
.editorFooter {color:[[ColorPalette::TertiaryMid]];}

.commentArea {background:[[ColorPalette::Background]];}
.commentTD {background:[[ColorPalette::Background]];}
.btnReplies {border:0; margin-right: 0.5em}
.btnCommentTool {border:0; margin-right: 0.3em}

.redbutton { color: #cc0000 }
.redbutton:hover { color: #ff0000 }

/*}}}*/
/*{{{*/
* html .tiddler {height:1%;}

body {font-size:.75em; font-family:arial,helvetica; margin:0; padding:0;}

h1,h2,h3,h4,h5,h6 {font-weight:bold; text-decoration:none;}
h1,h2,h3 {padding-bottom:1px; margin-top:1.2em;margin-bottom:0.3em;}
h4,h5,h6 {margin-top:1em;}
h1 {font-size:1.35em;}
h2 {font-size:1.25em;}
h3 {font-size:1.1em;}
h4 {font-size:1em;}
h5 {font-size:.9em;}

hr {height:1px;}

a {text-decoration:none;}

dt {font-weight:bold;}

ol {list-style-type:decimal;}
ol ol {list-style-type:lower-alpha;}
ol ol ol {list-style-type:lower-roman;}
ol ol ol ol {list-style-type:decimal;}
ol ol ol ol ol {list-style-type:lower-alpha;}
ol ol ol ol ol ol {list-style-type:lower-roman;}
ol ol ol ol ol ol ol {list-style-type:decimal;}

fieldset { padding:0px 8px 4px 4px; }

.txtOptionInput {width:11em;}

#contentWrapper .chkOptionInput {border:0;}

.externalLink {text-decoration:underline;}

.indent {margin-left:3em;}
.outdent {margin-left:3em; text-indent:-3em;}
code.escaped {white-space:nowrap;}

.tiddlyLinkExisting {font-weight:bold;}
.tiddlyLinkNonExisting {font-style:italic;}

/* the 'a' is required for IE, otherwise it renders the whole tiddler in bold */
a.tiddlyLinkNonExisting.shadow {font-weight:bold;}

#mainMenu .tiddlyLinkExisting,
#mainMenu .tiddlyLinkNonExisting,
#sidebarTabs .tiddlyLinkNonExisting {font-weight:normal; font-style:normal;}
#sidebarTabs .tiddlyLinkExisting {font-weight:bold; font-style:normal;}
#sidebarTabs .button {margin:0em 0.2em;	padding:0.2em 0.3em; display:block;}

#headerArea { margin: 0.5em; }
.siteTitle {font-size:3em;}
.siteSubtitle {font-size:1.2em;}

#topRightCorner { position:absolute; top:0.5em;right:0.9em; font-size: 1.1em; text-align: right; }

#leftSidebar {position:absolute; left:0; width:10em; padding:0.5em 0.5em 0.5em 0.5em;}
#mainMenu {text-align:right; line-height:1.6em; font-size:1.1em;}

#sidebar {position:absolute; right:3px; width:16em; margin-top:1em; font-size:.9em;}
#sidebarOptions {padding-top:0em;}
#sidebarOptions a {margin:0em 0.2em; padding:0.2em 0.3em; display:block;}
#sidebarOptions input {margin:0.4em 0.5em;}
#sidebarOptions .sliderPanel {margin-left:1em; padding:0.5em; font-size:.85em;}
#sidebarOptions .sliderPanel a {font-weight:bold; display:inline; padding:0;}
#sidebarOptions .sliderPanel input {margin:0 0 .3em 0;}
#sidebarTabs .tabContents {width:15em; overflow:hidden;}

.wizard {padding:0.1em 1em 0em 2em;}
.wizard h1 {font-size:2em; font-weight:bold; background:none; padding:0em 0em 0em 0em; margin:0.4em 0em 0.2em 0em;}
.wizard h2 {font-size:1.2em; font-weight:bold; background:none; padding:0em 0em 0em 0em; margin:0.4em 0em 0.2em 0em;}
.wizardStep {padding:1em 1em 1em 1em;}
.wizard .button {margin:0.5em 0em 0em 0em; font-size:1.2em;}
.wizardFooter {padding:0.8em 0.4em 0.8em 0em;}
.wizardFooter .status {padding:0em 0.4em 0em 0.4em; margin-left:1em;}
.wizard .button {padding:0.1em 0.2em 0.1em 0.2em;}

#messageArea {position:fixed; top:2em; right:0em; margin:0.5em; padding:0.5em; z-index:2000; _position:absolute;}
.messageToolbar {display:block; text-align:right; padding:0.2em 0.2em 0.2em 0.2em;}
#messageArea a {text-decoration:underline;}

.tiddlerPopupButton {padding:0.2em 0.2em 0.2em 0.2em;}
.popupTiddler {position: absolute; z-index:300; padding:1em 1em 1em 1em; margin:0;}

.popup {position:absolute; z-index:300; font-size:.9em; padding:0; list-style:none; margin:0;}
.popup .popupMessage {padding:0.4em;}
.popup hr {display:block; height:1px; width:auto; padding:0; margin:0.2em 0em;}
.popup li.disabled {padding:0.4em;}
.popup li a {display:block; padding:0.4em; font-weight:normal; cursor:pointer;}
.listBreak {font-size:1px; line-height:1px;}

.listBreak div {margin:2px 0;}
.tabset {padding:1em 0em 0em 0.5em;}
.tab {margin:0em 0em 0em 0.25em; padding:2px;}
.tabContents {padding:0.5em;}
.tabContents ul, .tabContents ol {margin:0; padding:0;}
.txtMainTab .tabContents li {list-style:none;}
.tabContents li.listLink { margin-left:.75em;}
.tabContents .tiddler {padding:0.1em 0.5em 0.5em 0.5em}

#contentWrapper {display:block;}
#splashScreen {display:none;}

#displayArea {margin:1em 17em 0em 12em;}
#wideArea {margin:1em 1em 0em 12em;}

.toolbar {text-align:right; font-size:.9em; float:right }
.commentToolbar {text-align:left; font-size:.9em;}

.tiddler {padding:0em 1em 1em 0em;}

.missing .viewer,.missing .title {font-style:italic;}

.title {font-size:1.6em; font-weight:bold;}
.cxtoggle {width:1.0em; font-size:1.10em;}
.vttable td { padding: 0 0 0 0 }
.tdtoggle {width: 1.25em;}

.missing .subtitle {display:none;}
.subtitle {font-size:1.1em;}

.tiddler .button {padding:0.2em 0.4em;}
.tiddler .disabled {padding:0.2em 0.6em;}

.tagging {margin:0.5em 0.5em 0.5em 0; float:left; display:none;}
.isTag .tagging {display:block;}
.tagged {margin:0.5em; float:right;}
.tagging, .tagged {font-size:0.9em; padding:0.25em;}
.tagging ul, .tagged ul {list-style:none; margin:0.25em; padding:0;}
.tagClear {clear:both;}

.footer {font-size:.9em;}
.footer li {display:inline;}

.annotation {padding:0.5em; margin:0.5em;}

* html .viewer pre {width:99%; padding:0 0 1em 0;}
.viewer {line-height:1.4em; padding-top:0.5em;}
.viewer .button {margin:0em 0.25em; padding:0em 0.25em;}
.viewer blockquote {line-height:1.5em; padding-left:0.8em;margin-left:2.5em;}
.viewer ul, .viewer ol {margin-left:0.5em; padding-left:1.5em;}

.viewer table, table.twtable {border-collapse:collapse; margin:0em 0em; 0em; 0em; font-size:1.0em;}
.viewer tr {vertical-align: top; }

.viewer th, .viewer td, .viewer tr,.viewer caption,.twtable th, .twtable td, .twtable tr,.twtable caption {padding:3px;}
table.listView {font-size:0.85em; margin:0.8em 1.0em;}
table.listView th, table.listView td, table.listView tr {padding:0px 3px 0px 3px;}

.viewer pre {padding:0.5em; margin-left:0.5em; font-size:1.2em; line-height:1.4em; overflow:auto;}
.viewer code {font-size:1.2em; line-height:1.4em;}

.editor {font-size:1.1em;}
.editor input, .editor textarea {display:block; width:100%; font:inherit;}
.editorFooter {padding:0.25em 0em; font-size:.9em;}
.editorFooter .button {padding-top:0px; padding-bottom:0px;}

.fieldsetFix {border:0; padding:0; margin:1px 0px 1px 0px;}

.sparkline {line-height:1em;}
.sparktick {outline:0;}

.zoomer {font-size:1.1em; position:absolute; overflow:hidden;}
.zoomer div {padding:1em;}

.commentTable {width:100%; font-size:1.0em;}
.commentTable td {vertical-align:text-top;}
.commentArea {border:0px; width:100%; font:inherit;}
.commentToolbar { padding-bottom:5px;}
.replyTD { padding-left:1.25em }
.buttonftr {position:relative; top:0em; right:0em; }
.linkbutton { font-weight: bold }
.siteMapTags { color: #ff0000 }
a.fieldsLink { margin-left:10px; margin-bottom:8px;}

.diffout { font-size:1.0em; font-family: courier; }
.diffminus { background-color: #d0ffdd; color: blue; }
.diffplus { background-color: #ffd0dd; color: darkred; }
/*}}}*/
/***
StyleSheet for use when a translation requires any css style changes.
This StyleSheet can be used directly by languages such as Chinese, Japanese and Korean which need larger font sizes.
***/
/*{{{*/
body {font-size:0.8em;}
#sidebarOptions {font-size:1.05em;}
#sidebarOptions a {font-style:normal;}
#sidebarOptions .sliderPanel {font-size:0.95em;}
.subtitle {font-size:0.8em;}
.viewer table.listView {font-size:0.95em;}
/*}}}*/
		/*{{{*/
		@media print {
		#mainMenu, #sidebar, #messageArea, .toolbar, #backstageButton, #backstageArea {display: none ! important;}
		#displayArea {margin: 1em 1em 0em 1em;}
		/* Fixes a feature in Firefox 1.5.0.2 where print preview displays the noscript content */
		noscript {display:none;}
		}
		/*}}}*/
	
<!--{{{-->
<div id='headerArea'>
<span class='siteTitle' refresh='content' tiddler='SiteTitle'></span>&nbsp;
<span class='siteSubtitle' refresh='content' tiddler='SiteSubtitle'></span>
<span id='topRightCorner' refresh='content' tiddler='TopRightCorner'></span>
</div>
<div id='leftSidebar'>
<div id='mainMenu' refresh='content' tiddler='MainMenu'></div>
<div id='leftBottom'></div>
</div>
<div id='wideArea'></div>
<div id='sidebar'>
<div id='sidebarOptions' refresh='content' tiddler='SideBarOptions'></div>
<div id='sidebarTabs' refresh='content' force='true' tiddler='SideBarTabs'></div>
</div>
<div id='displayArea'>
<div id='messageArea'></div>
<div id='tiddlerDisplay'></div>
</div>
<!--}}}-->
<!--{{{-->
<table width='100%' class='vttable'><tr valign='top'>
<td class='tdtoggle'>
<a class='cxtoggle button' title='collapse' href='javascript:;'>▼</a>
<a class='cxtoggle button' title='expand' href='javascript:;' style='display:none'>►</a></td>
<td><div class='toolbar' macro='toolbar [[ToolbarCommands::ViewToolbar]]'></div>
<div class='title' macro='view title'></div>
</td></tr>
<tr><td></td><td>
<div class='subtitle'><span macro='author'></span><span macro='view modified date "DD MMM YYYY" ", "'></span> <span macro='history'></span></div>
<div class='tagging' macro='tagging'></div>
<div class='tagged' macro='tags'></div>
<div class='viewer' macro='if config.options.chkListPrevious view versions wikified'></div>
<div class='viewer' macro='view text wikified'></div>
<div class='tagClear'></div>
<hr/>
<div class='comments' macro='comments'></div>
</td></tr>
</table>
<!--}}}-->
<!--{{{-->
<table width='100%' class='vttable'><tr valign='top'>
<td class='tdtoggle'>
<a class='cxtoggle button' title='collapse' href='javascript:;'>▼</a>
<a class='cxtoggle button' title='expand' href='javascript:;' style='display:none'>►</a></td>
<td><div class='toolbar' macro='toolbar [[ToolbarCommands::EditToolbar]]'></div>
<div class='title' macro='view title'></div>
</td></tr>
<tr><td></td><td>
<fieldset><legend>Title</legend><div class='editor' macro='edit title'></div></fieldset>
<div macro='annotations'></div>
<fieldset><legend>Text</legend><div class='editor' macro='edit text'></div>
<table style='width:100%;'><tr><td><div class='commentToolbar' macro='toolbar [[ToolbarCommands::TextToolbar]]'></td><td align='right'><div class='toolbar' macro='toolbar [[ToolbarCommands::EditToolbar]]'></div></td></tr></table> </fieldset>
<fieldset id='preview' style='display:none'><legend>Preview</legend><div class='viewer' ></div></fieldset>
<fieldset id='tag' class='tagFrame'><legend>Tags & attributes</legend><div class='editor' macro='edit tags'></div><div class='editorFooter'><span macro='message views.editor.tagPrompt'></span><span macro='tagChooser'></span></div></fieldset>
</td></tr>
</table>
<!--}}}-->
<!--{{{-->
<div class='editor' macro='edit text'></div>
<span class='tagFrame' > <div class='editor' macro='edit tags'></div></span>
<span class='commentToolbar' macro='toolbar [[ToolbarCommands::SpecialEditToolbar]]'></span>
<div class='history' ></div>
<div class='viewer special' macro='view text wikified'></div>
<!--}}}-->
<div class='viewer' macro='view text wikified'></div>
<!--{{{-->
<div class='toolbar' macro='toolbar [[ToolbarCommands::MiniToolbar]]'></div>
<div class='title' macro='view title'></div>
<div class='viewer' macro='view text wikified'></div>
<div class='tagClear'></div>
<!--}}}-->
<!--{{{-->
<div class='viewer' macro='view text wikified'></div>
<div class='tagClear'></div>
<!--}}}-->
<!--{{{-->
<table width='100%' class='vttable'><tr valign='top'>
<td class='tdtoggle'>
<a class='cxtoggle button' title='collapse' href='javascript:;'>▼</a>
<a class='cxtoggle button' title='expand' href='javascript:;' style='display:none'>►</a></td>
<td><div class='toolbar' macro='toolbar [[ToolbarCommands::MiniToolbar]]'></div>
<div class='title' macro='view title'></div>
</td></tr>
<tr><td></td><td>
<div class='viewer' macro='view text wikified'></div>
<div class='tagClear'></div>
</td></tr>
</table>
<!--}}}-->
macro|login|
macro|logout|
tiddler|UserProfile|my profile|Edit my profile|
link|/_ah/admin|DataStore|config.admin
<<tabs chkPageSetup 
'PageProperties' 'Title, access, template/includes' 'js;editTiddlerHere;PageProperties;SpecialViewTemplate'
'MainMenu' 'The left column' 'js;editTiddlerHere;MainMenu'
'DefaultTiddlers' 'Middle column initial content' 'js;editTiddlerHere;DefaultTiddlers'
'ColorPalette' 'Color palette' 'js;editTiddlerHere;ColorPalette'
'StyleSheet' 'Custom styles' 'js;editTiddlerHere;StyleSheet'
'All..' 'Other special tiddlers' 'js;editTiddlerHere;SpecialTiddlers;SpecialViewTemplate'
>>
!Common tweaks
* <script label="Remove">CommonTasks.RemoveText('[[PageSetup]]\n','MainMenu')&&CommonTasks.RemoveThisLi(place)</script> PageSetup from MainMenu (it is available from the editing menu).
* <script label="Remove">CommonTasks.RemoveText('[[PageSetup]]','DefaultTiddlers')&&CommonTasks.RemoveThisLi(place)</script> PageSetup from DefaultTiddlers.
macro|newTiddler|
macro|newJournal|"DD MMM YYYY" "journal"
macro|tiwinate|
tiddler|CreateNewPage|new page|Create new page|p
tiddler|UploadDialog|upload file|Upload a local file|u
tiddler|PageSetup|page setup|Edit page properties and presentation|p
tiddler|File list|file list|list of uploaded files|f
tiddler|Recycle bin|recycle bin|List of 'deleted' tiddlers|r
macro|pasteTiddler|
<<fileList>>
<<recycleBin *>>
<<option chkAutoSyncAddress>> <<permaview>> - <script label="help" title="Information on address bar sync">story.displayTiddler(null, "Help on address bar sync features");</script>
<<option chkRegExpSearch>> Regular expression search
<<option chkCaseSensitiveSearch>> Case-sensitive search
<<option chkAnimate>> Enable animations
''Edit mode:''
<<option chkAutoSave>> Auto-save changes while editing
<<option chkInsertTabs>> Tab key inserts tab character
''//The server saves these and your// AdvancedOptions //in your profile//''
----
<<downloadAsTiddlyWiki>>
Please <<login>> to read this page.
<<siteMap>>
<<recentChanges>>
<<recentComments>>
<<uploadDialog>>
<script>accessTypes = "all|edit|add|comment|view|none|"
var fn = formName(place);
forms[fn] = http.createPage({defaults:"get"});
if (fn != "CreateNewPage") {
	forms[fn].title = fn;
	forms[fn].address = CheckNewAddress(fn);
	}
forms[fn].template = "normal";
forms[fn].title_changed = function(f,id,v) { f.title = v; setFormFieldValue(f,"address",CheckNewAddress(v)); }
;</script>
|>|>|Title<br><<input title text 70>>|
|>|>|Subtitle<br><<input subtitle text 70>>|
|>|>|Address (<script label="end with a /">MakePathAFolder('address');</script> to make a folder)<br><<input address text 70>>|
|>|>|Access permissions|
|Group<br><<input group select javascript:accessTypes>>|Authenticated<br><<input authenticated select javascript:accessTypes>>|Anonymous<br><<input anonymous select "javascript:accessTypes">>|
|>|>|Template<br><<input template select javascript:availableTemplates() >>|
|>|>|<script label="Create new page" title="Create new page">OnCreatePage(http.createPage(GetForm(place)));</script><script>forms[formName(place)].controls['title'].focus();</script>|
<script>
var fn = formName(place);
var fn = formName(place);
forms[fn] = http.createPage({defaults:"get"}); // for updateAccess
forms[fn].address = window.location.pathname;
</script><html><div class='title'>Move this page</div></html>
|>|>|Address <br><<input address text 70>>|
|<<input redirect checkbox false>>Redirect current address|
|>|>|<script label="Move page" title="Move page to a different address">OnCreatePage(http.moveThisPage(GetForm(place)));</script><script>forms[formName(place)].controls['address'].focus();</script>|
	<script>
var fn = formName(place);
listOfAllGroups = http.getGroups();
if (!listOfAllGroups.length)
	listOfAllGroups[0] = "(none defined)";
else
	listOfAllGroups.unshift("Select...");
listOfAllGroups = listOfAllGroups.join('|');
forms[fn] = { 'updateaccess': true };
	</script>
|Group<br><<input groupname select javascript:listOfAllGroups "" ListGroupMembers()>>|New group<br><<input name text 36>> <script label="Create" title="Create group">OnCreateGroup(http.createGroup(forms.DefineGroup));</script>|
|Members:|<html><div id="groupMemberList"></html>|
||>|Add user as member<br><<input user text 36>> <script label="Add" title="Add user">OnAddMember(http.addGroupMember(forms.DefineGroup));</script>|