Posts

"Beleidsbeslissing" van Gemeentebestuur belooft meer waterellende

Afbeelding
Deze wateroverlast van 24/6/2022  in onze wijk is (waarschijnlijk) nog niet veroorzaakt door de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein Rodenbachstraat/Zwartegat.  Wij ijveren al lang dat de woonwijk geen wateroverlast last mag ondervinden van de uitbouw van de bedrijvenzone. Bij een studie van de terreinplannen hebben we vastgesteld dat het gemeentebestuur helemaal geen rekening gehouden heeft met de lager gelegen woonwijk. Bij navraag antwoordt het gemeentebestuur dat dit een "Beleidsbeslissing" was en dat de burger zich hier niet mee moet moeien. Meer informatie over het gebrek aan transparantie in dit dossier volgt ... Bij de aanleg van de bedrijventerreinen werden de gronden opgehoogd op een manier die niet voorkomt dat extra water naar de woonzone kan vloeien. Onderstaande kaart geeft de terreinhoogtes weer: Het gemeentebestuur heeft ruim vóór de recente overlast per aangetekend schrijven deze kaart en andere opmerkingen ontvangen en naast zich neergelegd. Er werden ook