Zwarte Gat

Openbaarheid van bestuur

Wij willen begrijpen waarom de nieuwe terreinen zo aangelgd werden dat wateroverlast zijn weg kan vinden naar de nabijgelegen woonwijk. Volgens de gemeente is dit geen technische 'slordigheid' maar een beleidskeuze ... Om deze

Dialoog ...

Op 1 september hebben we een constructieve dialoog gehad met de technische dienst van het gemeentebestuur en Aquafin. E.Welvaertstraat De gemeente geeft toe dat de E.Welvaertstraat over een kleine 100 meter